/ : קייט מקינון
 
קייט מקינון -  1
קייט מקינון -  2
קייט מקינון -  3
קייט מקינון
/    / /   
" * " Seret
Coco1 10 / 9.0 5 / 4.1
Wonder2 10 / 8.9 5 / 3.5
Only the Brave3 10 / 8.6 5 / 4.0
Wonder Wheel4 10 / 8.6 5 / 3.2
Star Wars Episode VIII5 : ' 10 / 8.5 5 / 4.0