/ : מוני מושונוב
 
מוני מושונוב -  1
מוני מושונוב -  2
מוני מושונוב -  3
מוני מושונוב
/    / /   
" * " Seret
Her Love Boils Bathwater1 10 / 8.5 5 / 3.5
Help I Have Shrunk My Parents2! 10 / 8.3 5 / 2.5
Love Simon3, 10 / 8.1 5 / 3.4
Le Brio4 10 / 8.1 5 / 3.0
Disobedience5 10 / 8.0 5 / 3.3