/ : קווין לטיפה
 
קווין לטיפה -  1
קווין לטיפה -  2
קווין לטיפה -  3
קווין לטיפה
/    / /   
" * " Seret
Wonder1 10 / 8.9 5 / 3.4
Coco2 10 / 8.9 5 / 4.3
Darkest Hour3 10 / 8.7 5 / 3.5
Ferdinand4 10 / 8.5 5 / 3.5
The Cakemaker5 10 / 8.5 5 / 3.8