/ : ג'ובאני ריביסי
 
ג'ובאני ריביסי -  1
ג'ובאני ריביסי -  2
ג'ובאני ריביסי -  3
ג'ובאני ריביסי
/    / /   
Aladdin1 10 / 9.0 5 / 2.5
The Dive2 10 / 9.0 5 / 3.6
Hotel Mumbai3 10 / 8.8 5 / 3.5
Spider Man Far From Home4: 10 / 8.7 5 / 3.5
The Etruscan Smile5 10 / 8.6 5 / 3.3