/ : ריאן ריינולדס
 
ריאן ריינולדס -  1
ריאן ריינולדס -  2
ריאן ריינולדס -  3
ריאן ריינולדס
/    / /   
The Specials1 10 / 8.9 5 / 3.4
Birds of Prey2 10 / 8.2 5 / 2.5
The Farewell3 10 / 7.8 5 / 3.4