/ : מילה ג'ובוביץ'
 
מילה ג'ובוביץ' -  1
מילה ג'ובוביץ' -  2
מילה ג'ובוביץ' -  3
מילה ג'ובוביץ'
/    / /   
Joker1' 10 / 8.7 5 / 4.4
Incitement2 10 / 8.6 5 / 3.9
Mechila3 10 / 8.3 5 / 3.3
Angel Has Fallen4: 10 / 8.2 5 / 2.8
It 25: 2 10 / 8.0 5 / 3.1