/ : גווינת' פאלטרו
 
גווינת' פאלטרו -  1
גווינת' פאלטרו -  2
גווינת' פאלטרו -  3
גווינת' פאלטרו
/    / /   
Aladdin1 10 / 9.0 5 / 2.5
The Dive2 10 / 8.9 5 / 3.6
Hotel Mumbai3 10 / 8.8 5 / 3.5
Spider Man Far From Home4: 10 / 8.7 5 / 3.5
Rocketman5 10 / 8.5 5 / 3.4