/ : לורנס פישבורן
 
לורנס פישבורן -  1
לורנס פישבורן -  2
לורנס פישבורן -  3
לורנס פישבורן
/    / /   
The Specials1 10 / 8.8
Richard Jewell2' ' 10 / 8.6
The Invisble Man3 10 / 8.3
Birds of Prey4 10 / 8.2
Sonic the Hedgehog5 10 / 8.2