/ : פיטר דינקלג'
 
פיטר דינקלג' -  1
פיטר דינקלג' -  2
פיטר דינקלג' -  3
פיטר דינקלג'
/    / /   
Sky Raiders1 10 / 9.0 5 / 3.5
The Secret Life of Pets 22 2 10 / 8.7 5 / 2.5
Anna3 10 / 8.6
Hotel Mumbai4 10 / 8.5 5 / 3.5
Spider Man Far From Home5: 10 / 8.4 5 / 3.5