/ : רופרט אוורט
 
רופרט אוורט -  1
רופרט אוורט -  2
רופרט אוורט -  3
רופרט אוורט
/    / /   
Black Christmas1 10 / 9.4
Joker2' 10 / 8.4 5 / 4.4
The Art of Waiting3 10 / 8.2 5 / 3.9
Ballon4 10 / 8.2 5 / 3.5
Knives Out5 10 / 8.1 5 / 3.6