/ : קלואי סביני
 
קלואי סביני -  1
קלואי סביני -  2
קלואי סביני -  3
קלואי סביני
/    / /   
The Specials1 10 / 8.8
Richard Jewell2' ' 10 / 8.6
The Invisble Man3 10 / 8.4
Birds of Prey4 10 / 8.3
Sonic the Hedgehog5 10 / 8.2