יס פלאנט - אילון 
טלפון: 03-5798570

רשימת מועדי ההקרנות מעודכנת לשבוע: 12/3 - 18/3
שעות ההקרנה ומועדם באחריות המפיצים ובתי הקולנוע בלבד