***רב-חן פתח תקוה **** קולנוע נסגר ***** 
טלפון: 9216474 - 03

רשימת מועדי ההקרנות מעודכנת לשבוע: 14/5 - 20/5
שעות ההקרנה ומועדם באחריות המפיצים ובתי הקולנוע בלבד