/ : לינדזי לוהן
 
לינדזי לוהן -  1
לינדזי לוהן -  2
לינדזי לוהן -  3
לינדזי לוהן
/    / /   
The Specials1 10 / 8.8
Richard Jewell2' ' 10 / 8.6
The Invisble Man3 10 / 8.3
Birds of Prey4 10 / 8.2
Sonic the Hedgehog5 10 / 8.2