גלובוס מקס קריון

Seret.co.il :: שתף | הוסףשתף
אזור: קריית-ביאליק (בתי קולנוע בקריית-ביאליק | סרטים בקריית-ביאליק)
כתובת: דרך עכו 192; קניון הקריוןטלפון: 8779877 - 04טל' כרטיסים: 2235*פקס: 04-8752717 - 04
Kenyonim.com - קניונים, מבצעים, ארועים, חנויות, קניוןיש לכם תכניות לאחרי / לפני הסרט?בדקו מבצעים, אירועים, מסעדות וחנויות בקניון
גלובוס מקס קריון - רשימת סרטים מציגים
שעות הקרנה | בתי קולנוע:
שעות ההקרנה ומועדם באחריות המפיצים ובתי הקולנוע בלבד
XXX: הילוך גבוה (מתח/פעולה)
movie poster
ה:12:00 14:25 16:50 20:15 22:40שישי:00:20* 12:30 15:00 17:30 19:00 22:30שבת:00:15* 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30א:00:20* 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30ב:12:30 15:00 17:30 22:30ג:22:25ד:12:30 15:00 17:30 20:00 22:30* נכון ל 23/2 - 1/3
* מתייחס ללילה של היום הקודם.
movie poster
שישי:17:10שבת:10:50 13:05 17:10* נכון ל 23/2 - 1/3
אוטובוס 657 (מתח/פעולה)
movie poster
ה:17:45 20:00שישי:17:45 20:00שבת:17:45 20:00א:17:45 20:00ב:17:45 20:00 22:15ג:22:15ד:17:45 20:00 22:15* נכון ל 23/2 - 1/3
אמונת המתנקש (מתח/פעולה)
movie poster
ה:14:15שישי:14:15 16:50שבת:14:15 16:50א:14:15 16:50ב:14:15 16:50ד:14:15 16:50* נכון ל 23/2 - 1/3
movie poster
שישי:21:50שבת:18:40 21:35א - ד:18:40 21:35* נכון ל 23/2 - 1/3
החומה הגדולה (הרפתקאות)
movie poster
ה:12:30 15:00 17:30 19:30 22:00שישי:00:25* 12:00 14:35 17:00 19:50 22:00שבת:00:00* 12:00 14:35 17:00 19:50 22:00 23:40א:12:00 14:35 17:00 19:50 22:00ב:12:00 14:35 17:00 19:50 21:30ג:12:00 14:30 17:00 20:00 22:00ד:12:00 14:35 17:00 19:50 22:00* נכון ל 23/2 - 1/3
* מתייחס ללילה של היום הקודם.
movie poster
שישי:18:45 21:15שבת:18:45 21:15א:18:45 21:15ב:18:45 21:15ג:22:30ד:18:45 21:15* נכון ל 23/2 - 1/3
החטאים (דרמה)
movie poster
ה:13:00שישי:11:50שבת:19:20א:13:00ד:13:45* נכון ל 23/2 - 1/3
המייסד (דרמה)
movie poster
ג:16:35 19:10* נכון ל 23/2 - 1/3
movie poster
ג:13:00 15:10 17:20 19:30* נכון ל 23/2 - 1/3
הסרבן (מלחמה)
movie poster
ג:12:45* נכון ל 23/2 - 1/3
הצלצול 3 (אימה)
movie poster
שישי:00:30* 23:40שבת:00:20*א:00:00** נכון ל 23/2 - 1/3
* מתייחס ללילה של היום הקודם.
movie poster
ה:12:15 14:30 16:50 19:25 21:40שישי:11:50 14:30 16:45 19:25 21:40שבת:12:15 14:30 16:45 19:15 21:30א:12:15 14:30 16:45 19:25 21:40ב:12:15 14:30 16:45 19:25 21:40ג:12:15 14:45 17:15 19:45 21:40ד:12:15 14:30 16:45 19:25 21:40* נכון ל 23/2 - 1/3
חי את הלילה (מתח/פעולה)
movie poster
ג:19:15* נכון ל 23/2 - 1/3
movie poster
ה:11:45 14:30 17:15 19:20 22:00שישי:00:00* 11:40 14:30 17:10 19:20 21:30 22:00שבת:00:05* 11:50 14:30 17:10 18:50 19:20 21:30 22:00א:00:05* 11:40 14:30 17:10 19:20 21:35 22:00ב:11:40 14:30 17:10 19:20 22:00ג:12:10 14:00 16:40 19:20 21:50ד:11:40 14:30 17:10 19:20 22:00* נכון ל 23/2 - 1/3
* מתייחס ללילה של היום הקודם.
movie poster
שבת:11:40* נכון ל 23/2 - 1/3
movie poster
ה:15:15 17:30שישי:14:50 17:00שבת:11:15 15:15 17:25א:14:50 17:15ב:14:50 17:00ד:14:50 17:00* נכון ל 23/2 - 1/3
טרולים (מדובב) (אנימציה)
movie poster
ה:14:45 17:10שישי:14:15 16:30שבת:11:20 14:00א:14:15 16:30ב:14:15 16:30ד:14:15 16:30* נכון ל 23/2 - 1/3
movie poster
ג:11:45* נכון ל 23/2 - 1/3
movie poster
ה:16:30שישי:13:30 16:30 22:00שבת:16:30 22:00א:13:30 16:30 22:00ב:13:30 16:30 22:00ג:14:20 16:45 22:00ד:13:30 16:30 22:00* נכון ל 23/2 - 1/3
movie poster
ג:12:45 20:00* נכון ל 23/2 - 1/3
לה לה לנד (מוסיקלי)
movie poster
ה:12:20 14:40 17:30שישי:12:00 15:50 19:10שבת:13:00 15:50 19:10א:12:00 15:50 19:10ב:12:00 15:50 19:10ג:11:30 15:45 19:00ד:12:00 15:50 19:10* נכון ל 23/2 - 1/3
movie poster
ג:11:50 14:15 19:30* נכון ל 23/2 - 1/3
movie poster
ה:15:15 23:55שישי:15:15 22:10שבת:00:15* 15:15 22:10א:00:10* 15:15 22:10ב:15:15 22:00ג:21:55ד:15:15 21:50* נכון ל 23/2 - 1/3
* מתייחס ללילה של היום הקודם.
לשיר (מדובב) (אנימציה)
movie poster
ה:14:50 17:20שישי:14:50 17:20שבת:11:20 12:20 14:50 17:20א:14:50 17:20ב:14:50 17:20ג:15:00 17:30ד:14:50 17:20* נכון ל 23/2 - 1/3
movie poster
ה:12:30 15:40 18:50 21:35שישי:12:30 14:20 19:10 21:30שבת:12:30 14:20 19:35 21:35א:12:30 15:40 18:50 21:30ב:12:30 16:30 19:10 21:30ג:13:20 16:10 19:00 21:45ד:12:30 16:15 22:00* נכון ל 23/2 - 1/3
מואנה (מדובב) (אנימציה)
movie poster
ה:14:45 17:30שישי:14:00 16:45שבת:10:30 11:30 14:10 16:45א:14:00 16:45ב:14:00 16:45ג:14:45 17:20ד:14:00 16:45* נכון ל 23/2 - 1/3
movie poster
ה:13:15 15:30 17:45 20:20 22:30שישי:00:30* 12:15 14:30 16:40 19:45 22:15שבת:00:25* 12:15 14:30 16:40 19:45 22:20א:00:25* 12:15 14:30 16:40 19:45 22:15ב:12:15 14:30 16:45 19:00 22:15ג:13:10 15:20 17:30 19:45 22:15ד:12:15 14:30 16:50 19:45 22:15* נכון ל 23/2 - 1/3
* מתייחס ללילה של היום הקודם.
מכורים לזהב (הרפתקאות)
movie poster
שישי:18:50א:18:50ב:18:50ג:19:05ד:18:50* נכון ל 23/2 - 1/3
movie poster
ג:13:20 16:15* נכון ל 23/2 - 1/3
movie poster
ה:12:00שישי:12:00 19:30 21:45שבת:12:00 19:30 21:45א:12:00 19:30 21:45ב:12:00 19:30 21:45ג:12:30 14:40 16:50 20:15 21:45ד:12:00 19:30 21:45* נכון ל 23/2 - 1/3
מצוד לילי (מתח/פעולה)
movie poster
ה:23:30שישי:22:00שבת:22:20א:22:20ב:22:00ג:22:15ד:19:15* נכון ל 23/2 - 1/3
movie poster
ה:11:35 13:40 16:20 19:00 21:40שישי:13:40 16:20 19:00 21:40שבת:11:40 13:40 16:20 19:00 21:40א:11:35 13:40 16:20 19:00 21:40ב:11:35 13:40 16:20 19:00 21:40ג:11:50 13:40 16:20 19:00 21:40ד:11:35 13:40 16:20 19:00 21:40* נכון ל 23/2 - 1/3
ספליט (אימה)
movie poster
ה:14:15 16:50 22:15שישי:00:20* 14:15 16:50 19:30 22:10 23:55שבת:13:50 16:30 19:30 22:10 23:55א:14:15 16:50 19:30 22:10ב:14:15 16:50 19:30 22:10ג:21:50ד:14:15 16:50 19:30 22:10* נכון ל 23/2 - 1/3
* מתייחס ללילה של היום הקודם.
movie poster
ה:13:30שישי:13:30שבת:13:30א:13:30ב:13:30ד:13:30* נכון ל 23/2 - 1/3
movie poster
שבת:10:35* נכון ל 23/2 - 1/3
* שעות ההקרנה ומועדם באחריות המפיצים ובתי הקולנוע בלבד* הקרנות מאוחרות (00:00 / 12 בלילה ומעלה) מתייחסות ללילה של היום הקודם.

שמות נרדפים / וריאציות לשם הקולנוע גלובוס מקס קריון: בתי קולנוע קריית-ביאליק  בית קולנוע קריית-ביאליק  גלובוס-מקס קריון  גלובוסמקס קריון  גלובוס מקס קריון קרית ביאליק  Kiryon
ארכיון הניוזלטר של אתר סרט
Seret.co.il | סרטים
מועדון חברים לאוהבי וחובבי סרטים וסדרות
פייסבוק סרט פייסבוק סדרות אינסטגרם סרט אפליקציית אייפון סרט