גלובוס מקס קריון

Seret.co.il :: שתף | הוסףשתף
אזור: קריית-ביאליק (בתי קולנוע בקריית-ביאליק | סרטים בקריית-ביאליק)
כתובת: דרך עכו 192; קניון הקריוןטלפון: 8779877 - 04טל' כרטיסים: 2235*פקס: 04-8752717 - 04
Kenyonim.com - קניונים, מבצעים, ארועים, חנויות, קניוןיש לכם תכניות לאחרי / לפני הסרט?בדקו מבצעים, אירועים, מסעדות וחנויות בקניון
גלובוס מקס קריון - רשימת סרטים מציגים
שעות הקרנה | בתי קולנוע:
שעות ההקרנה ומועדם באחריות המפיצים ובתי הקולנוע בלבד
movie poster
11:15 14:00 16:20 18:30 21:30 23:10ה:11:15 14:15 16:10 19:15 22:15שישי:00:00* 11:15 14:15 16:10 19:15 22:15שבת:00:00* 11:10 14:10 16:10 19:15 22:15א:11:10 14:10 16:10 19:15 22:15ב:11:10 14:10 16:15 22:15ג:11:10 14:10 16:10 19:15 22:15ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
* מתייחס ללילה של היום הקודם.
movie poster
18:15 21:15שישי:18:15 21:15שבת:18:15 21:15א:18:15 21:15ב:18:15 21:15ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
איום מיידי (מתח/פעולה)
movie poster
21:55שישי:21:55א:21:55ב:21:55ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
11:20 13:50 18:15 19:20 22:00 23:30ה:11:10 13:40 19:20 22:00 23:20שישי:11:10 13:40 19:20 22:00 23:20שבת:11:10 13:40 19:20 22:00א:11:10 13:40 19:20 22:00ב:18:20 21:00ג:11:10 13:40 19:20 22:00ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
10:45 12:00 13:15 14:45 15:45 17:20ה:11:20 13:15 14:00 15:50 16:45שישי:10:45 11:20 13:15 14:00 15:50 16:45שבת:11:20 13:15 14:00 15:50 16:45א:11:20 13:15 14:00 15:50 16:45ב:11:20 13:15 14:00 15:50ג:11:20 13:15 14:00 15:50 16:45ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
12:45 15:15 17:45ה:12:30 15:00 17:30 18:20 20:50שישי:12:30 15:00 17:30 18:20 20:50שבת:12:30 15:00 17:30 18:30 21:00א:12:30 15:00 17:30 18:30 21:00ב:12:30 15:00 17:30ג:12:30 15:00 17:30 18:30 21:00ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
אן (דרמה)
movie poster
11:40 18:45 21:20ג:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
13:30 15:45ה:12:50שישי:12:50שבת:14:00 16:15 19:35א:12:30 14:45 19:35ב:13:30 15:45ג:13:30 15:45 19:35ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
10:45 11:45 13:00 15:15 17:15ה:13:00 15:15 16:45שישי:10:45 11:30 13:00 15:15 16:45שבת:13:00 15:15 16:45א:13:00 15:15 16:45ב:14:00 16:15ג:13:00 15:15 16:45ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
בלשים בע"מ (מתח/פעולה)
movie poster
17:00 19:40 22:15 23:45ה:11:35 19:10 21:45שישי:00:20* 19:10 21:45שבת:00:20* 11:35 17:10 19:10 21:45א:11:35 17:10 19:10 21:45ב:11:35 17:10 19:15 21:50ג:11:35 17:10 19:10 21:45ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
* מתייחס ללילה של היום הקודם.
movie poster
10:50 13:15ה:10:35 13:15שבת:א - ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
ג'נקשן 48 (מתח/פעולה)
movie poster
21:40שישי:21:40שבת:21:40א:21:40ב:22:00ג:21:40ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
13:50 16:40ה:17:00שישי:13:50 16:40שבת:17:00א - ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
19:50 21:30שבת:11:30 14:30 19:10 21:40ג:* נכון ל 26/5 - 1/6
הוא + היא (קומדיה)
movie poster
19:45ג:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
11:20 19:30ג:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
14:25 17:00ה:16:55שבת:14:25 17:00א:14:25 17:00ב:17:00ג:14:25 17:00ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
הרס (דרמה)
movie poster
19:20 21:40ג:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
11:00 12:00 14:30 17:00ה:14:10 16:40שישי:11:00 11:40 14:10 16:40שבת:14:10 16:40א - ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
זיכרון קטלני (מתח/פעולה)
movie poster
17:30 19:45 22:00ה:00:15* 11:45 14:00 17:30 19:45 22:00שישי:00:15* 17:30 19:45 22:00שבת:00:15* 11:45 14:00 17:30 19:45 22:00א:11:45 14:00 17:20 19:40 22:00ב:11:45 14:00 17:20 19:40 22:00ג:11:45 14:00 17:20 19:40 22:00ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
* מתייחס ללילה של היום הקודם.
יום האם (קומדיה)
movie poster
19:40 21:30ה:11:45 14:30 17:00 19:30 22:00שישי:14:20 17:20 19:30 22:00שבת:א - ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
21:50א:11:50 21:50ב:11:20 13:45 19:40 22:00ג:11:50 21:50ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
11:20 19:20שישי:19:00שבת:11:20 19:20א:11:20 19:20ב:12:20 14:50 16:50 19:20ג:11:20 19:20ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
מפלצת הכסף (מתח/פעולה)
movie poster
11:30 15:10 17:30 20:45 22:10ה:00:00* 12:50 15:10 17:30 19:50 22:10שישי:00:00* 11:30 15:10 17:30 19:50 22:10שבת:00:00* 12:50 15:10 17:30 19:50 22:10א:12:40 15:00 17:30 19:50 22:10ב:12:10 14:30 16:40 19:00 21:20ג:12:40 15:00 17:30 19:50 22:10ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
* מתייחס ללילה של היום הקודם.
ספר הג'ונגל (הרפתקאות)
movie poster
19:00ה:17:10 19:10שישי:17:10 19:10שבת:19:10א:17:00 19:10ב:19:10ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
10:50 12:15 14:45 16:15ה:14:20 16:15שישי:10:50 11:50 14:20 16:15שבת:14:20 16:15א:14:20 16:15ב:16:15ג:14:20 16:15ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
11:30 14:15 16:45 19:15 21:45ה:11:50 14:15 16:45 19:15 21:45שישי:11:45 14:15 16:45 19:15 21:45שבת:11:45 14:15 16:45 19:15 21:45א:11:50 14:15 16:45 19:15 21:45ב:12:30 15:00 17:30 20:00 21:50ג:11:50 14:15 16:45 19:15 21:45ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
11:20 13:40ה:13:45שישי:11:30 13:45שבת:13:45א:13:45ב:13:50ג:13:45ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
movie poster
11:15 13:30 16:00 18:40 21:50ה:11:15 13:50 16:00 18:40 21:50שישי:11:10 13:30 16:00 18:40 21:50שבת:11:15 13:50 16:00 18:40 21:50א:11:15 13:50 16:00 18:40 21:50ב:11:15 13:50 16:10 18:40 21:50ג:11:15 13:50 16:00 18:40 21:50ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
קרימינל (מתח/פעולה)
movie poster
00:00* 20:00 22:35שישי:00:15* 22:20שבת:00:15* 19:45 22:20א:19:45 22:20ב:22:20ג:19:45 22:20ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
* מתייחס ללילה של היום הקודם.
שכנים 2 (קומדיה)
movie poster
14:00 16:15 19:15 20:15 21:30 22:30 23:45ה:00:15* 11:30 13:45 16:00 19:00 20:00 21:15 22:20 23:30שישי:00:15* 13:45 16:00 19:00 20:00 21:15 22:20 23:30שבת:00:15* 11:30 13:45 16:00 20:00 22:15א:11:30 13:45 16:00 19:00 20:00 21:15 22:15ב:11:30 14:15 16:30 20:00 22:30ג:11:30 13:45 16:00 19:00 20:00 21:15 22:15ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
* מתייחס ללילה של היום הקודם.
movie poster
11:20ה:15:05שישי:10:45 15:05שבת:א - ד:* נכון ל 26/5 - 1/6
* שעות ההקרנה ומועדם באחריות המפיצים ובתי הקולנוע בלבד* הקרנות מאוחרות (00:00 / 12 בלילה ומעלה) מתייחסות ללילה של היום הקודם.

שמות נרדפים / וריאציות לשם הקולנוע גלובוס מקס קריון: בתי קולנוע קריית-ביאליק  בית קולנוע קריית-ביאליק  גלובוס-מקס קריון  גלובוסמקס קריון  גלובוס מקס קריון קרית ביאליק  Kiryon
ארכיון הניוזלטר של אתר סרט
Seret.co.il | סרטים
מועדון חברים לאוהבי וחובבי סרטים וסדרות
פייסבוק סרט פייסבוק סדרות אינסטגרם סרט אפליקציית אייפון סרט