/ : אנדרו גארפילד
 
אנדרו גארפילד -  1
אנדרו גארפילד -  2
אנדרו גארפילד -  3
אנדרו גארפילד
/    / /   
The Specials1 10 / 8.8 5 / 3.4
Birds of Prey2 10 / 8.3 5 / 2.3
191731917 10 / 8.1 5 / 3.9
Bad Boys 34 10 / 8.0 5 / 3.0
The Gentlemen5' 10 / 7.9 5 / 3.2