/ : מייקל דאגלס
 
מייקל דאגלס -  1
מייקל דאגלס -  2
מייקל דאגלס -  3
מייקל דאגלס
/    / /   
Terra Willy1 10 / 9.0 5 / 4.0
Sky Raiders2 10 / 8.9 5 / 3.5
Anna3 10 / 8.6
The Secret Life of Pets 24 2 10 / 8.5 5 / 2.5
Hotel Mumbai5 10 / 8.5 5 / 3.5